Reklamationer godtas endast efter det att nedanstående formulär fyllts i. Handläggningstiden är ca 10-14 dagar. Vi återkommer till dig
    genom er angivna e-postadress. Alla fält utom "Bild" är obligatoriska.


  1. (ordernummer eller auktionsnummer hittar ni i er orderbekräftelse alt i er orderhistorik på ert konto)
  2. (för återkoppling i ärendet)
  3. (Beskriv ert ärende eller skada så noggrant som möjligt för att undvika begäran om kompletterande uppgifter)
  4. Bifoga en bild där skadan tydligt framgår.

  5.  
:: PHP FormMail Generator ::